Uus tn.1 кадастра № 22901:001:0541

Kuningaküla, Ida-Viru County, Estonia
7,500€5€/m²
 • Описание
 • Адрес
 • Подробнее
 • Планы

Описание

Сделана детальная планировка.

Välisviimistlusmaterjalid:
puitlaudis või ümarpalk;

Keelatud välisviimistlusmaterjalid:
metall, krohv, klaas, plast- ja imiteerivad materjalid;

Fassaad:
hooned peavad olema vaadeldavad igast küljest ning peavad paiknema ühel määratud ehitusjoonel;

Hoonete tulepüsivusklass:
minimaalne TP-3;

Katusekalle, katusetüüp:
20 … 45 kraadi täpsustatakse projekteerimise käigus;

Korruselisus:
kuni 2 korrust uutele eramutele;

Piirded:
piirded rajada maksimaalselt 1 meetri kõrgused, piirded peavad olema läbipaistvad. Aedade materjalina kasutada võrkaeda koos hekiga. Sepis- ja plankaiad on keelatud;

Soklijoon:
Hoonestuse soklijoon on minimaalselt 0,5 m olemasolevast maapinnast;

Kinnistute täitmine:
Kinnistute täitmine täpsustatakse ehitusprojektiga ja mitte üle 1m (s.h. kinnistu piiridel on kinnistupinna tõstmine keelatud). Tõstmisega ei tohi kahjustada naaberkinnistute veerežiimi ja takistada nendelt vete loomulikku valgumist;

Haljastus:
Haljastuslahendus määratakse ehitusprojektis.

http://xgis.maaamet.ee

 • Адрес: Uus tn.1
 • Город: Кунингакюла
 • Штат/страна: Ида-Вирумаа
 • Страна: Эстония

Детали

Обновлено 15 сентября, 2020 в 8:15 пп

 • ID Объекта: 22901:001:0541
 • Цена: 7,500€
 • Площадь Объекта: 1502 m²

Планы

План участка

Floor Plan

Контактная Информация