Uus tn.10 kadastri nr. 22901:001:0573

Kuningaküla, Ida-Viru County, Estonia
7,500€5€/m²
 • Kirjeldus
 • Aadress
 • Detailid
 • Plaanid

Kirjeldus

Detailplaneering tehtud.

Välisviimistlusmaterjalid:
puitlaudis või ümarpalk;

Keelatud välisviimistlusmaterjalid:
metall, krohv, klaas, plast- ja imiteerivad materjalid;

Fassaad:
hooned peavad olema vaadeldavad igast küljest ning peavad paiknema ühel määratud ehitusjoonel;

Hoonete tulepüsivusklass:
minimaalne TP-3;

Katusekalle, katusetüüp:
20 … 45 kraadi täpsustatakse projekteerimise käigus;

Korruselisus:
kuni 2 korrust uutele eramutele;

Piirded:
piirded rajada maksimaalselt 1 meetri kõrgused, piirded peavad olema läbipaistvad. Aedade materjalina kasutada võrkaeda koos hekiga. Sepis- ja plankaiad on keelatud;

Soklijoon:
Hoonestuse soklijoon on minimaalselt 0,5 m olemasolevast maapinnast;

Kinnistute täitmine:
Kinnistute täitmine täpsustatakse ehitusprojektiga ja mitte üle 1m (s.h. kinnistu piiridel on kinnistupinna tõstmine keelatud). Tõstmisega ei tohi kahjustada naaberkinnistute veerežiimi ja takistada nendelt vete loomulikku valgumist;

Haljastus:
Haljastuslahendus määratakse ehitusprojektis.

http://xgis.maaamet.ee

 • Aadress: Uus tn.10
 • City: Kuningaküla
 • State/county: Ida-Virumaa
 • Riik: Estonia

Detailid

Uuendatud September 15, 2020 at 8:13 pm

 • Property ID: 22901:001:0573
 • Hind: 7,500€
 • Vara suurus: 1502 m²

Lisateave

 • Hoonete lubatud ehitusalune pindala:: 300 m²
 • Krundi kasutamise sihtotstarve:: elamumaa E 100%
 • Hoonete lubatud arv:: 2 tk
 • Hoonete lubatud kõrgus:: 7 m
 • Hoonete korruselisus:: 2 kor.

Plaanid

Plan

Floor Plan

Kontakt info